این سایت متعلق به نمایندگی فارسی زبان دانشگاه مدیترانه شرقی  قبرس شمالی(EMU)، مستقر در قبرس شمالی و دارای نماینده رسمی در ایران جهت مشاوره کاملا رایگان به منظوراخذ پذیرش دانشجو
اخذ پذیرش دانشگاه که توسط این گروه انجام می شود برای کلیه متقاضیان کاملا رایگان می باشد.
دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس emu مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ایران
پذيرش توسط كارشناسان ارشد در ايران  و كارشناس ارشد و ايجنت رسمي دانشگاه emu صورت ميگيرد
بدونِ نیاز به ویزا برای ایرانیان

شرایط دستیاری  (Assistantship) در دانشگاه EMU

فقط دانشجویان فوق لیسانس و دکتری بعد از گذرانیدن ترم اول مشروط بر اینکه نمرات آنها حداقل 3 (از4) باشد و توانائی آنان مورد تائید استاد راهنما قرار گیردو همچنین با توجه به سوابق کاری و سوابق تحصیلی، دانشجو می تواند برای استادیاری Assistantship  اقدام نماید.

دانشجویان ایرانی در مقاطع کارشناسی بدون در نظر گرفتن معدل و دانشجوییان کارشناسی ارشد با در نظر گرفتن معدل مشمول ۵۰ درصد تخفیف شهریه قطعی خواهد بود

در صورت کسب استادیاری  پاره وقت ۵۰ درصد تخفیف شهریه دانشگاه و حداقل۵۵۰ لیر حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.
در صورت کسب استادیاری تمام وقت ۱۰۰ درصد تخفیف شهریه دانشگاه و از۹۰۰با توجه به مقطع تحصیلی تا ۱۹۰۰لیر حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.