این سایت متعلق به نمایندگی فارسی زبان دانشگاه مدیترانه شرقی  قبرس شمالی(EMU)، مستقر در قبرس شمالی و دارای نماینده رسمی در ایران جهت مشاوره کاملا رایگان به منظوراخذ پذیرش دانشجو
اخذ پذیرش دانشگاه که توسط این گروه انجام می شود برای کلیه متقاضیان کاملا رایگان می باشد.
دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس emu مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ایران
پذيرش توسط كارشناسان ارشد در ايران  و كارشناس ارشد و ايجنت رسمي دانشگاه emu صورت ميگيرد
بدونِ نیاز به ویزا برای ایرانیان

1 سپتامبر  شروع ثبت نام اینترنتی
19 سپتامبر اولین مرحله ی امتحان ورودی زبان
20 سپتامبر  دومین مرحله ی امتحان ورودی زبان
21 سپتامبر  آخرین روز ثبت نام آنلاین
22-26 سپتامبر  زمان ثبت نام
26 سپتامبر  شروع کلاسها
10 اکتبر  روز حذف و اضافه
3 اکتبر  آخرین روز ثبت نام
10 اکتبر  آخرین روز حذف و اضافه
16-26 نوابر  امتحان های میان ترم
9 دسامبر آخرین روز حذف واحد
9 دسامبر آخرین مهلت انصراف
30 دسامبر  آخرین روز کلاسها
3-20 ژانویه  امتحان های پایان ترم  
31 ژانویه  مراسم فارغ التحصیلی
13 فوریه  اولین مرحله ی امتحان زبان
14 فوریه  دومین مرحله ی امتحان زبان
15 فوریه  آخرین مهلت ثبت نام آنلاین
16 فوریه  شروع ثبت نام
20 فوریه  شروع کلاسها
27 فوریه  اولین روز ثبت نام با تاخیر
6 مارچ  آخرین مهلت حذف و اضافه
8-19 آپریل  امتحان های میان ترم
5 می  آخرین روز حذف واحد
5 می  آخرین روز انصراف
26 می  آخرین روز کلاسها
30-12 می-ژوئن امتحان های پایان ترم
20 ژوئن مراسم فارغ التحصیلی