این سایت متعلق به نمایندگی فارسی زبان دانشگاه مدیترانه شرقی  قبرس شمالی(EMU)، مستقر در قبرس شمالی و دارای نماینده رسمی در ایران جهت مشاوره کاملا رایگان به منظوراخذ پذیرش دانشجو
اخذ پذیرش دانشگاه که توسط این گروه انجام می شود برای کلیه متقاضیان کاملا رایگان می باشد.
دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس emu مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ایران
پذيرش توسط كارشناسان ارشد در ايران  و كارشناس ارشد و ايجنت رسمي دانشگاه emu صورت ميگيرد
بدونِ نیاز به ویزا برای ایرانیان

خوابگاه EMU2 ( در محوطه دانشگاه )
دارای 91 اتاق دوتخته معمولی، 7 اتاق سه تخته ، 14اتاق دو تخته مخصوص ، 19اتاق یک تخته، و 3 اتاق مخصوص، یک اتاق مطالعه، کارگاه کامپیوتر با اینترنت رایگان، اتاق فنی، اتاق تلویزیون، آشپزخانه در هر طبقه و کافه تریا می باشد.
خوابگاه آلفام( در محوطهEMU)
اتاق ها دو تخته و یک تخته بنا به درخواست دانشجو می باشد. بعلاوه استخر، سوپرمارکت و کافه خوابگاه دختران) و هم در بلوک) Aتریا برای سرویس دهی به دانشجویان وجود دارد. هم در بلوک B (خوابگاه پسران) اینترنت رایگان وجود دارد.
خوابگاه آکدنیز (درمحوطهEMU)
دستگاه تلویزیون، تلفن، یخچال کوچک، و اینترنت در هر اتاق وجود دارد و کارگاه کامپیوتر عمومی و همچنین در هر طبقه آشپزخانه و اتاق رختشویی موجود می باشد.
خوابگاه لانگ سان ( در محوطهEMU )
واقع شده که اخیراً در سال تحصیلی 2007-2006 EMU این خوابگاه در محوطه دانشگاه تأسیس شد. مساحتی بیش از 11000 متر مربع دارد. این خوابگاه شامل سه ساختمان A وB و C می باشد .