این سایت متعلق به نمایندگی فارسی زبان دانشگاه مدیترانه شرقی  قبرس شمالی(EMU)، مستقر در قبرس شمالی و دارای نماینده رسمی در ایران جهت مشاوره کاملا رایگان به منظوراخذ پذیرش دانشجو
اخذ پذیرش دانشگاه که توسط این گروه انجام می شود برای کلیه متقاضیان کاملا رایگان می باشد.
دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس emu مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ایران
پذيرش توسط كارشناسان ارشد در ايران  و كارشناس ارشد و ايجنت رسمي دانشگاه emu صورت ميگيرد
بدونِ نیاز به ویزا برای ایرانیان

پذیرش رایگان از دانشگاه EMU قبرس شمالی

 

وضعیت آنلاین پذیرش‌ها ترمِ بهار ۲۰۱۷وضعیت آنلاین پذیرش‌ها ترمِ بهار ۲۰۱۷پذیرش رایگان از دانشگاه EMU قبرس شمالی

 

نام دانشگاهوضعیتمقطعرشتهنام دانشجو 
EMU قبول شده کارشناسی فیزیوتراپی خانم علی مددی 1
EMU قبول شده کارشناسی پزشکی آقای عابدی نخفی 2
EMU قبول شده کارشناسی تغذیه خانم بهادری 3
EMU قبول شده کارشناسی تجارت کسب و کار آقای آذینی 4
EMU قبول شده کارشناسی پزشکی خانم بیلگر خانی 5
EMU قبول شده کارشناسی معماری آقای نورجا 6
EMU قبول شده کارشناسی ارشد معماری خانم فاضل 7
EMU رشته ی پیشنهادی
تغذیه
کارشناسی داروسازی خانم موسوی 8
EMU رشته ی پیشنهادی
فیزیوتراپی
کارشناسی داروسازی خانم بهادری 9
EMU فیزیوتراپی کارشناسی داروسازی خانم رمضانی 10
EMU فیزیوتراپی کارشناسی داروسازی خانم امانت 11
EMU قبول شده کارشناسی ژنتیک آقای غفاری 12
EMU در حال بررسی کارشناسی داروسازی آقای میرزاده 13
EMU قبول شده کارشناسی ارشد مهندسی برق آقای مراد دشتی 14
EMU قبول شده کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی خانم چاهیان 15
EMU قبول شده کارشناسی ارشد مدیریت توریسم خانم سره میراد 16
EMU در حال بررسی کارشناسی ارشد مدیریت توریسم آقای عالمی 17
EMU در حال بررسی کارشناسی ارشد MBA آقای جهان پرور 18
EMU قبول شده کارشناسی ارشد معماری داخلی آقای فرخی 19
EMU قبول شده کارشناسی ارشد روان شناسی خانم جوادی 20
EMU قبول شده PHD شیمی آقای منفرد زاده 21
EMU در حال بررسی کارشناسی اقتصاد آقای صدقیانی 22
EMU قبول شده کارشناسی ارشد مهندسی عمران خانم رفعتی 23
EMU مدارک ارسال شده کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی خانم اسلامی 24
EMU مدارک ارسال شد کارشناسی بازاریابی آقای شکیب 25
EMU مدارک ارسال شد کارشناسی مترجمی زبان خانم صالحی 26
NEU در حال بررسی کارشناسی بانکداری و امور مالی آقای ریاضت 27
NEU در حال بررسی کارشناسی ارتباطات بین الملل آقای ایثارمند 28
NEU در حال بررسی کارشناسی روان شناسی خانم نعیمی 29
EMU درحال بررسی کارشناسی تجارت کسب کار اقای ایدالی 30